de overdracht

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  ['ovərdrɑxt]
Verbuigingen:  overdracht|en (meerv.)

het overdragen (op iemand of iets anders)
Voorbeelden:  `kennisoverdracht`,
`aandelenoverdracht`,
`schuldenoverdracht`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aflevering afstaan cessie doorgifte overgave overmaking transfer transmissie uitlevering

13 definities op Encyclo
  1. Verandering in de zorg, eigendom en-of verantwoordelijkheid voor archiefbescheiden. Procedure waarbij een archiefbeheerder archiefbescheiden plaatst onder de verantwoorde...
  2. Levering van een onroerende zaak door inschrijving van de akte van overdracht bij het kadaster
  3. Op de dag van de Japanse capitulatie werd het Amerikaanse commando over Nederlands-Indië overgedragen aan het Britse South-East-Asia-Command (SEAC). Pas oktober 1945 kom...
  4. Fr: le transfert [vermogensrecht] wijze van zaaksverkrijging, waarbij een zaak door levering overgaat van de ene rechthebbende op de andere Zie ook…
  5. Zoals een kind leert op een fiets zijn evenwicht te bewaren en zodoende bemerkt dat het kan fietsen, leert het ook zijn evenwicht bewaren in de omgang met anderen, en dan...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met overdracht:
overdrachtelijkoverdrachtelijkheidoverdrachtenoverdrachtsbelastingoverdrachtsfunctie

Deze woorden eindigen op overdracht:
warmteoverdracht

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `overdracht`.