de levering

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['levərɪŋ]
Verbuigingen:  levering|en (meerv.)

het leveren
Voorbeelden:  `levering onmiddellijk na ondertekening van het contract`,
`Het tijdstip van levering wordt telefonisch doorgegeven.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afgifte aflevering bestelling bezorging geleverde leverantie uitlevering zending

Taaladvies
Bedeling / levering: Zijn bedeling en levering synoniemen?

7 definities op Encyclo
  1. De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte bij le...
  2. 1) Aanbesteding 2) Afgifte 3) Aflevering 4) Bestelling 5) Bevoorrading 6) Bezorgde koopwaar 7) Bezorging 8) Geleverde 9) Leverantie 10) Opdracht 11) Overdracht 12) Plaats...
  3. Fr: la livraison [verbintenissenrecht] nakoming van een verbintenis door een zaak feitelijk aan een ander over te dragen…
  4. Fr: la livraison / fournir [vermogensrecht] rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt Zie ook overdracht…
  5. Eng: delivery [vermogensrecht] rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt Art 89 Boek 3 BW en 90 Boek 3 BW - Zie ook overdracht…
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met levering:
leveringen

Deze woorden eindigen op levering:
afleveringopleveringoverleveringuitleveringthuisleveringvolksoverlevering

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `levering` kennen.