toestemmen

werkw.
Uitspraak:  [ˈtustɛmə(n)]
Vervoegingen:  stemde toe (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft toegestemd (volt.deelw.)

toestemming geven
Voorbeeld:  `toestemmen in de bouwplannen`
Antoniemen:  afwijzen, afkeuren
Synoniem:  goedkeuren
grif toestemmen  (graag toestemmen)
Wie zwijgt, stemt toe.  (als je niets zegt, gaan we ervan uit dat je het ermee eens bent)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beamen bevestigen billijken dulden duren goed vinden goedkeuren goedvinden gunnen inwilligen laten permitteren toegeven toelaten toestaan vergunnen afkeuren (antoniem)afwijzen (antoniem)

Taaladvies
Schrijf je billijken (= goedkeuren) met ei of ij? Zie billijken / billeiken

3 definities op Encyclo
  • rechtswetenschap: bewilliging. Bijv. voor een aantal vérstrekkende rechtshandelingen hoeft een echtgenoot ~ van de andere ...
  • ermee instemmen, zeggen dat het mag vb: ze stemden allemaal toe in het voorstel Synoniemen: goedvinden toestaan toelaten veroorloven dulden gedogen permitteren tolereren ...
  • 1) Agnosceren 2) Beamen 3) Bevestigen 4) Bewilligen 5) Billijken 6) Dulden 7) Duren 8) Goedkeuren 9) Goedvinden 10) Gunnen 11) Instemmen 12) Inwilligen 13) Laten 14) Perm...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    toestemmen