gunnen

werkw.
Uitspraak:  xʏnə(n)]
Vervoegingen:  gunde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gegund (volt.deelw.)

vinden dat iemand iets prettigs mag ondervinden
Voorbeelden:  `Ik gun je deze meevaller van harte.`,
`zich de tijd gunnen om van het mooie weer te genieten`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
dulden duren goedkeuren goedvinden gunst verlenen inwilligen laten permitteren schenken toebedelen toekennen toelaten toestaan toestemmen toewijzen vergunnen misgunnen (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• iemand het licht in de ogen niet gunnen (=iemand absoluut niet kunnen verdragen)
• het licht in de ogen niet gunnen (=niets gunnen, er niets van kunnen verdragen)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Wat is juist: `Daarmee wordt uw ogen ook in fel zonlicht rust gegund` of `Daarmee worden uw ogen ook in fel zonlicht rust gegund`? Zie Gunnen: worden / wordt uw ogen rust gegund

4 definities op Encyclo
 • Vinden dat iemand iets prettigs mag ondervinden. Dit ‘prettigs’ is in ons idioom de klandizie.
 • zonder jaloezie toestaan dat iemand anders iets heeft vb: hij gunt mij die dure auto wel iets aan jezelf toestaan vb: ze gunt zich geen moment rust
 • verlenen Jaar van herkomst: 1260-1280 (CG II 1 Rein. G )
 • 1) Adjudiceren 2) Dulden 3) Duren 4) Goedkeuren 5) Goedvinden 6) Inwilligen 7) Laten 8) Niet benijden 9) Permitteren 10) Schenken 11) Schenken uit welwillendheid 12) Toeb...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden eindigen op gunnen:
  misgunnenvergunnen

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  gunnen (veroorloven, toestaan)