Synoniemen
aankaarten aanknopen aansnijden aanvoeren entameren gesprek aanknopen op tafel leggen openen opperen opwerpen poneren starten ter sprake brengen

Spreekwoorden en zegswijzen
• iets te berde brengen. (=een voorstel doen; iets ter sprake brengen.)
Naar de spreekwoorden

1 definitie op Encyclo
1) Spreekwoorden: (1914) Iets te berde brengen, dial. iets te berde brengen, w.z. met iets voor den dag komen, iets aanvoeren t.w. als voorbeeld, als bewijsgrond, als veront...
Toon uitgebreidere definities