de status

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈstatʏs]
Verbuigingen:  status|sen (meerv.)

1) prestige in de maatschappij
Voorbeeld:  `In Nederland hebben politici een hoge status.`

2) juridische positie juridisch
Voorbeeld:  `de status van stichting hebben`

3) dossier van een patiënt medisch
Voorbeeld:  `in de status kijken wat de vorige keer besproken is`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanzien achtbaarheid imago prestige stand toestand

22 definities op Encyclo
 • • [medisch] stand, toestand, dossier over patiënt in ziekenhuis. •aanzien in de maatschappij. •toestand met bepaalde rechtsgevolgen.
 • plaats die je volgens de wet inneemt vb: deze man heeft de vluchtelingenstatus een belangrijke plaats in de maatschappij vb: het beroep van notaris heeft een zekere statu...
 • Let op: Spelling van 1858 Lat., de staat, stand, toestand, gesteldheid van een ding; staatsgesteldheid; ook pracht, praal, staatsie. In statu quo, in denzelfden toestand....
 • [biogeografie] - Status is een biogeografisch begrip. Het is een aanduiding van het voorkomen van een organisme in een bepaald gebied in het verleden, het heden en de ve...
 • Syn.: gesteldheid Def.: toestand van een oppervlaktewaterlichaam. Toelichting: De huidige staat van instandhouding van een soort of habitattype is mede bepalend voor de i...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met status:
  status quostatussenstatussymbolenstatussymboolstatuststatustestatusten

  Deze woorden eindigen op status:
  cultstatus

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  status (stand, toestand; maatschappelijk aanzien)