de standaardisatie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [stɑndardɪsa(t)si]

1) het standaardiseren
Voorbeeld:  `de standaardisatie van werkprocessen`

2) berekeningsmethode in de statistiek om storende factoren bij een vergelijking op te lossen wiskunde

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
functionele standaardisatie harmonisatie inschikkelijkheid normalisatie

8 definities op Encyclo
  1. een verdeling in vóórkomen van een kenmerk (bijv. leeftijd) in de ene groep toepassen op de verdeling in vóórkomen van hetzelfde kenmerk in de andere groep, zodat bei...
  2. Het proces gericht op het bewerkstelligen van de landelijke toepassing door de ketenpartners van één of meer nieuwe of gewijzigde koppelvlakobjecten.
  3. •het invoeren van een standaard. (+audio)
  4. 1) Harmonisatie 2) Normalisatie 3) Taalkundige term
  5. Formeel overeenkomen en vaststellen van bepaalde eisen aan gelijkheid van technologische producten, waardoor deze uitwisselbaar worden of op elkaar aansluiten. Dankzij s...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
standaardisatie (het standaardiseren)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 88% van de Nederlanders en 84% van de Vlamingen het woord `standaardisatie`.