Synoniemen
aaneenschakeling contractie convulsie kramp samenvoeging stuip stuiptrekking

Taaladvies
Samentrekking van de persoonsvorm: Is Het huis is vorige week opgeknapt, maar nog steeds onbewoonbaar een correcte zin?

5 definities op Encyclo
1) Een samentrekking is een taalkundig verschijnsel waarbij het gemeenschappelijke element van nevengeschikte woorden, woordgroepen of zinsdelen slechts één keer wordt ui...
2) 1) Aaneenschakeling 2) Centralisatie 3) Concentratie 4) Contractie 5) Convulsie 6) Intrekking 7) Kramp 8) Krimp 9) Krimping 10) Opeenhoping 11) Samenvoeging 12) Stuip 13)...
3) Als in twee nevengeschikte zinnen een of meer zinsdelen onuitgesproken blijven, spreekt men wel van samentrekking.Voorbeeld: in zin (1) kan - zoals uit zin (2) blijkt - z...
4) het weglaten van een deel in een woordgroep waarin een gelijkwaardig element voorkomt. Op de plaats van het weggelaten element dat een deel is van een samenstelling, schr...
5) Samentrekking is een vorm van nevenschikking waarbij identieke elementen van de samenstellende delen bij één lid worden uitgedrukt en bij de overige leden w...
Toon uitgebreidere definities