de reserve

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [rəˈzɛrvə]
Verbuigingen:  reserve|s (meerv.)

1) iets extra's dat niet meteen nodig is
Voorbeelden:  `reserve-exemplaar`,
`financiële reserves opbouwen`,
`reservespelers`
Synoniem:  noodvoorraad

2) terughoudendheid
Voorbeeld:  `met een zekere reserve reageren op een voorstel`
Antoniem:  enthousiasme

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bedenking fonds invaller voorraad enthousiasme (antoniem)

22 definities op Encyclo
  1. wat je bewaart om later te gebruiken vb: ik maak niet alles op, ik hou 100 gulden in reserve met voorbehoud, met afstand vb: met enige reserve vertelde ze wat ze voelde
  2. [Management-en-organisatie] Dat deel van het eigen vermogen dat aanwezig is boven het geplaatste aandelenkapitaal en de winst na belasting
  3. Balanspost die deel uitmaakt van het eigen vermogen van een onderneming. Bronnen waaruit de reserves kunnen ontstaan zijn: reservering van de winst, agio bij de plaatsing...
  4. Het zogenaamde `sinking fund` is de reserve die een onderneming aanlegt om ter zijner tijd een obligatielening af te kunnen lossen ( > beleggen > algemene terminologie)
  5. Het deel van de nalatenschap dat voorbehouden (`gereserveerd`) is voor de reservataire erfgenamen . Met andere woorden: de fictieve massa min het beschikbaar deel .
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met reserve:
reservebandreservebandenreservebankreserveerreserveerdereserveerdenreserveertreservefondsenreserverenreserveringreserveringenreservesreservespelerreservewielreservewielen

Deze woorden eindigen op reserve:
agioreserve

Herkomst volgens etymologiebank.nl
reserve (noodvoorraad; voorbehoud, terughoudendheid; invaller)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `reserve`.