de voorstander

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['vorstɑndər]
Verbuigingen:  voorstander|s (meerv.)

de voorstand|ster

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['vorstɑn(t)|stər]
Verbuigingen:  voorstandster|s (meerv.)

iemand die een idee, voorstel enz. verdedigt
Voorbeelden:  `Hij is voorstander van een hardere aanpak.`,
`de voorstanders van de Europese uitbreiding`
Antoniem:  tegenstander

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanhanger patroon pleitbezorger protagonist verdediger voorstellend tegenstander (antoniem)

Intensiveringen
Hoe kun je voorstander krachtiger uitdrukken?
vurig voorstander; warm voorstander;

4 definities op Encyclo
  1. wie ergens vóór is vb: ik ben een voorstander van vrije verkiezingen Tegenstelling: tegenstander
  2. [Politiek] iemand die voor iets is, die met iets akkoord gaat de tegenstander
  3. •iemand die voor iets is.
  4. 1) Aanhanger 2) Bepleiter 3) Beschermer of bevorderaar 4) Bevorderaar 5) Ijveraar 6) Paladijn 7) Patroon 8) Pleitbezorger 9) Pro 10) Protagonist 11) Verdediger 12) Voorst...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met voorstander:
voorstanders

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `voorstander` kennen.