I precies

bijv.naamw.
Uitspraak:  [prəˈsis]

met aandacht voor de details
Voorbeeld:  `Het precieze aantal deelnemers is nog niet bekend, maar het zijn er meer dan tweehonderd.`
Antoniem:  globaal
Synoniem:  nauwkeurig


II precies

bijwoord
Uitspraak:  [prəˈsis]

zonder verschil of afwijking
Voorbeelden:  `Het past precies.`,
`precies hetzelfde`,
`Ze lijken precies op elkaar.`
Synoniem:  exact

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
accuraat bepaald correct exact foutloos gedetailleerd goed haarfijn inderdaad juist kloppend krek minutieus nauwgezet nauwkeurig nauwlettend net prompt punctueel scherp secuur stipt strikt uitgerekend vlak waar zorgvuldig

Spreekwoorden en zegswijzen
precies in mijn straatje zijn (=me precies goed uitkomen op het juiste moment)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Pietje precies / pietje precies / Pietje Precies / pietje-precies: Wat is de juiste spelling: Pietje precies, pietje precies, Pietje Precies of pietje-precies?

Intensiveringen
Hoe kun je met precies een ander begrip versterken?
precies hetzelfde
Uitdrukkingen die precies betekenen (waarin het woord zelf niet voorkomt):
van de hoed en de rand weten; woord voor woord herhalen;

9 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling van 1858 précise, Fr., juist, stipt, naauwkeurig, bepaald. Precisie, précision, Fr., juistheid, stiptheid
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] juist, naauwkeurig; - ten vijf ure; gierig; naauwlettend; die man is wat -. *...CIEUS, [bijvoeg...
  3. Synoniem: betrouwbaar, reproduceerbaar, precise (Eng) , reproducible (Eng) Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden he...
  4. zonder afwijkingen naar boven of beneden vb: deze plank is precies twee meter dat is precies hetzelfde [helemaal gelijk]
  5. om aan te geven dat het zo is of dat je dat ook vindt vb: precies! dat vind ik nou ook! Synoniem: inderdaad
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met precies:
preciesheid

Deze woorden eindigen op precies:
pietje-precies

Herkomst volgens etymologiebank.nl
precies (nauwkeurig, stipt)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `precies`.