de overmacht

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  ovərmɑxt]

omstandigheid waar je niets aan kunt doen, waardoor je niet in staat bent te doen wat je moet doen
Voorbeeld:  `Hij was afwezig door overmacht: er reden onverwachts helemaal geen treinen.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
force majeure meerderheid overwicht superioriteit

Taaladvies
Heirkracht / overmacht: Is heirkracht correct?

17 definities op Encyclo
  1. De onmogelijkheid om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten, door omstandigheden die niet aan de betreffende persoon toe te rekenen zijn. Een voorbeeld uit ...
  2. Fr: la force majeure [verbintenissenrecht] gebeurtenis buiten de wil of schuld van de schuldenaar en die de schuldenaar niet kon voorzien, waardoor de …
  3. Er is sprake van overmacht wanneer een partij zijn verplichtingen niet kan nakomen, terwijl hem dit toch niet aangerekend kan worden. De aansprakelijkheid bij de eis tot ...
  4. Bij overmacht kan men niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich buiten zijn schuld en-of risico voordoet.
  5. Men kan niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich buiten zijn schuld en-of risico voordoet.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `overmacht`.