het onroerend goed

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  onroerende goederen
Verbuigingen:  onroerend goedje

vastgoed, de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond, zaken die niet eenvoudig verplaatst kunnen worden.
Voorbeeld:  `Het onroerend goed werd tegen te hoge prijzen verkocht.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
vastgoed

Taaladvies
Wat is juist: bedrijfs onroerend goed, bedrijfsonroerend goed of bedrijfsonroerendgoed? Zie Bedrijfsonroerendgoed

10 definities op Encyclo
  • Onroerend goed is de vaak gebruikte, maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak. Zie daar. ( > beleggen > algemene terminologie)
  • Onroerend Goed is de grond inclusief alles wat zich daarin of daarop bevindt dat aard- of nagelvast is.
  • De grond en alles wat zich daarop of daarin bevindt voorzover dit er `aardvast of nagelvast` mee is verbonden.
  • De grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt, voor zover dat aard- of nagelvast daarmee verbonden is. Voorbeelden: bomen, planten, schuur en dakpannen.
  • vermogensrecht: grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, als mede de gebouwen en ...
  • Toon uitgebreidere definities