de kennisgeving

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈkɛnɪsxeviŋ]

keer dat je iets bekendmaakt, of dat waarmee je iets bekendmaakt
Voorbeeld:  `In de krant staat een kennisgeving van het overlijden van de heer Smit.`
voor kennisgeving aannemen  ((iets) horen of zien zonder erop te (willen) reageren) `Ik neem deze opmerking voor kennisgeving aan.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aankondigen aankondiging aanschrijving aanzeggen aanzegging afkondiging bekendmaking convocatie deurwaardersexploot informatie informeren kennisgeven kond doen konde doen mededeling melding proclamatie sommatie verkondiging verwittiging

Taaladvies
Voor kennisneming / kennisgeving aannemen: Kun je iets voor kennisneming of voor kennisgeving aannemen?

8 definities op Encyclo
  1. mondelinge of schriftelijke informatie vb: heb jij de kennisgeving van het voorgenomen huwelijk al ontvangen? Synoniemen: bericht boodschap mededeling
  2. Document van een BRZO-plichtige inrichting, dat specifieke gegevens bevat over de aanwezige gevaarlijke stoffen en over de activiteiten die in de inrichting en de onmidde...
  3. In het beursverkeer gebruikte voorlopige mededeling aan de verzekeraar(s) van enige wijziging in de gesloten verzekering, zoals deze in polis of sluitnota was neergelegd ...
  4. Fr: l`avis [burgerlijk procesrecht] het toezenden van een akte van rechtspleging (bv. een vonnis of dagvaarding) via een gerechtsbrief (via de post, pe…
  5. 1) Aangifte 2) Aankondigen 3) Aankondiging 4) Aanschrijving 5) Aanzeggen 6) Aanzegging 7) Advies 8) Afkondiging 9) Annonce 10) Bekendmaking 11) Bericht 12) Boodschap 13) ...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `kennisgeving` kennen.