de afkondiging

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['ɑfkɔndəxɪŋ]
Verbuigingen:  afkondiging|en (meerv.)

1) keer dat je iets afkondigt (1) of wat afgekondigd is
Voorbeelden:  `de afkondiging van een verordening`,
`Afkondigingen worden op het gemeentehuis opgehangen.`

2) keer dat je iets afkondigt (2) of wat afgekondigd is
Voorbeelden:  `de afkondiging van een quiz op tv`,
`Met de afkondiging “dank voor uw bezoek en nog een fijne avond” besloot de voorzitter de bijeenkomst.`
Antoniem:  aankondiging

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aankondiging bekendmaking decreet kennisgeving mededeling melding openbaarmaking openbare publicatie proclamatie publicatie uitvaardiging verkondiging

4 definities op Encyclo
  1. •officiële bekendgeving, gewoonlijk van het in werking treden van een regeling of wet.
  2. 1) Aankondiging 2) Afroep 3) Ban 4) Bekendmaking 5) Dagorder 6) Decreet 7) Emanatie 8) Gebod 9) Kennisgeving 10) Mededeling 11) Melding 12) Officiële bekendmaking 13) Op...
  3. Fr: proclamer / la promulgation [staatsrecht] bekendmaking van wetten, decreten en ordonnanties. De ~ houdt in dat de uitvoerende macht (de Koning, een…
  4. [van de wet] - ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met afkondiging:
afkondigingen