ingrijpen

werkw.
Uitspraak:  ɪnxrɛipə(n)]
Vervoegingen:  greep in (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft ingegrepen (volt.deelw.)

1) handelen om een probleem te voorkomen of op te lossen
Voorbeeld:  `De politie grijpt in tegen de drugshandelaren.`

2)
diep ingrijpen in  (een sterk effect hebben op) `maatregelen die diep ingrijpen in het leven van de burger`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanpakken bemiddelen grijpen interfereren interrumperen interveniëren toedoen toegrijpen toetasten tussenbeide komen tussenbeikomen tussenkomen zich bedienen

Intensiveringen
Hoe kun je ingrijpen krachtiger uitdrukken?
diep ingrijpen in; hard ingrijpen
Uitdrukkingen die ingrijpen betekenen (waarin het woord zelf niet voorkomt):
aan de noodrem trekken;

2 definities op Encyclo
 • •"~ in": zich beslissend mengen in het verloop van iets (+audio)
 • er iets tegen doen vb: de politie moest ingrijpen tegen die overlast Synoniem: optreden invloed hebben vb: die gebeurtenis greep diep in in haar leven
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met ingrijpen:
  ingrijpend

  Deze woorden eindigen op ingrijpen:
  overheidsingrijpen

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  ingrijpen (sterke invloed hebben; handelen om erger te voorkomen)