ingrijpen

werkw.
Uitspraak:  ɪnxrɛipə(n)]
Vervoegingen:  greep in (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft ingegrepen (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) handelen om een probleem te voorkomen of op te lossen
Voorbeeld:  `De politie grijpt in tegen de drugshandelaren.`

2)
diep ingrijpen in  (een sterk effect hebben op) `maatregelen die diep ingrijpen in het leven van de burger`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanpakken bemiddelen grijpen interfereren interrumperen interveniëren toedoen toegrijpen toetasten tussenbeide komen tussenbeikomen tussenkomen zich bedienen

Intensiveringen
Hoe kun je ingrijpen krachtiger uitdrukken?
diep ingrijpen in; hard ingrijpen
Uitdrukkingen die ingrijpen betekenen (waarin het woord zelf niet voorkomt):
aan de noodrem trekken;

3 definities op Encyclo
  1. er iets tegen doen vb: de politie moest ingrijpen tegen die overlast Synoniem: optreden invloed hebben vb: die gebeurtenis greep diep in in haar leven
  2. •"~ in": zich beslissend mengen in het verloop van iets (+audio)
  3. 1) Aanpakken 2) Bemiddelen 3) Grijpen 4) Insluiten 5) Interfereren 6) Interrumperen 7) Interveniëren 8) Interventie 9) Pallen 10) Toedoen 11) Toegrijpen 12) Toetasten 13...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met ingrijpen:
ingrijpend

Deze woorden eindigen op ingrijpen:
overheidsingrijpen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
ingrijpen (sterke invloed hebben; handelen om erger te voorkomen)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `ingrijpen` kennen.