bemiddelen

werkw.
Uitspraak:  [bəˈmɪdələ(n)]
Vervoegingen:  bemiddelde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft bemiddeld (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

als tussenpersoon proberen twee partijen met elkaar in contact brengen of tot overeenstemming te brengen
Voorbeeld:  `bemiddelen in een conflict`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
arbitreren ingrijpen interfereren interrumperen interveniëren mediëren tussenbeide komen tussenbeikomen tussenkomen

5 definities op Encyclo
  1. Dit is een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip. Toegespitst op het financieel product verzekering luidt de omschrijving: alle werk...
  2. • [inerg] trachten overeenstemming tussen twee partijen tot stand te brengen.
  3. twee partijen bij elkaar brengen vb: hij bemiddelde in het conflict tussen werknemers en directie
  4. [Nederlands] twee mensen positief in contact brengen
  5. 1) Arbitreren 2) Bijleggen 3) Ingrijpen 4) Interfereren 5) Intermediëren 6) Interrumperen 7) Interveniëren 8) Makelen 9) Mediëren 10) Middelen 11) Onderhandelen 12) Tu...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
bemiddelen (als tussenpersoon fungeren)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `bemiddelen`.