de welvaart

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  ['wɛlvart]

toestand dat het economisch goed gaat met een gebied en zijn bewoners
Voorbeeld:  `De welvaart is toegenomen, maar het milieu is vervuild.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
heil voorspoed welstand welvarendheid welzijn

Taaladvies
Waar komt de uitdrukking `Het is botertje tot de boom` vandaan? Zie Botertje tot de boom

24 definities op Encyclo
  • is de mate waarin de behoeften bevredigd (kunnen) worden. In formulevorm zou men dit kunnen schrijven als middelen gedeeld door de behoeften. Dit is geen formule waarme...
  • Onder welvaart wordt verstaan de mate waarin men in staat is de primaire levensbehoeften zoals voeding, kleding en onderdak te verwerven en te houden. Bij toenemende welv...
  • Het kunnen beschikken over voldoende financiële middelen om de eigen behoeftes te kunnen vervullen.
  • Een situatie waarin de mensen ruimschoots in de behoeften kunnen voorzien.
  • De mate waarin de schaarste is opgeheven, of de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van schaarse alternatief aanwendbare middelen. ( > economie)
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    welvaart