het feit

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [fɛit]
Verbuigingen:  feit|en (meerv.)

iets waarvan zeker is dat het gebeurd is of dat het waar is
Voorbeeld:  `het is een feit dat...`
een vaststaand feit  (een feit dat zeker is)
een voldongen feit  (een feit waaraan je niets meer kunt veranderen)
een strafbaar feit plegen  (iets doen waarvoor je door de rechtbank kunt worden gestraft)
iemand met de neus op de feiten drukken  (iemand confronteren met de feiten)
De feiten spreken voor zich.  (er is verder geen toelichting nodig)
achter de feiten aanlopen  (maatregelen nemen of meningen geven op een moment dat die al achterhaald zijn)
de feiten verdraaien  (de zaken anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn)
in feite  (eigenlijk, inderdaad)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
feitelijkheid gebeurtenis incident omstandigheid voorval

Spreekwoorden en zegswijzen
• iemand met de neus op de feiten drukken. (=iemand iets zó onder de aandacht brengen, dat hij het niet langer kan negeren.)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Feit is: Is het correct een zin te beginnen met< i> feit is< /i>, < i>doel is< /i>,< i> voorwaarde is< /i>, < i>reden is< /i> enzovoort?

Intensiveringen
Hoe kun je feit krachtiger uitdrukken?
harde feiten; vaststaand feit; voldongen feit;

7 definities op Encyclo
  1. wat bekend is of wat je weet vb: de feiten bewijzen dat hij het heeft gedaan achter de feiten aanlopen [pas iets doen als het te laat is] een strafbaar feit [iets waarvoo...
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), daadzaak; werkelijkheid; dat is een -. ~EL, v. (-s), bovendoekje, borstdoekje (van jonge kindertjes). ~ELIJK, [bijvoegelijk n...
  3. •een gebeurtenis of omstandigheid die werkelijk gebeurd is.
  4. 1) Bepaald gegeven 2) Daad 3) Fait 4) Feitelijkheid 5) Gebeurtenis 6) Gegeven 7) Geval 8) Handeling 9) Iets dat vaststaat 10) Incident 11) Omstandigheid 12) Omstandigheid...
  5. [Nederlands] controleerbaar, objectief, vaststaand, werkelijk
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met feit:
feitelijkfeitelijkheidfeiten

Deze woorden eindigen op feit:
gekonterfeitkonterfeit

Herkomst volgens etymologiebank.nl
feit (omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `feit` kennen.