de duivel

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈdœyvəl]
Verbuigingen:  duivel|s (meerv.)

persoon die het kwaad voorstelt
Synoniem:  demon
van de duivel bezeten zijn  (in de macht van de duivel zijn)
des duivels zijn  (woedend zijn)
tekeer gaan als een duivel in het wijwatervat  (tekeer gaan als een bezetene)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
demon kwaad lucifer satan engel (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• voor geld kun je de duivel doen dansen. (=met geld kun je alles gedaan krijgen.)
• twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen (=als twee personen van een verschillend geloof trouwen, gaat het zelden goed)
• ledigheid is des duivels oorkussen (=niets te doen hebben leidt tot misdaden)
• een geplaveisde weg is des duivels oorkussen. (=als je niets doet en lui bent, doe je ook niks goeds / mensen die zich vervelen omdat ze niets te doen hebben, kunnen tot de slechts dingen komen daardoor)
• dat mag de duivel weten (=dat weet ik niet)
Toon alle 9 spreekwoorden die duivel bevatten

Intensiveringen
Hoe kun je met duivel een ander begrip versterken?
te stom om voor de duvel te dansen; alle duivels uit de hel vloeken; je weren als een duivel in een wijwatervat; tekeergaan als een duivel in een wijwatervat;

10 definities op Encyclo
  1. •de personificatie van het kwaad.
  2. symbool van duisternis en onwetendheid, en daardoor van onvrijheid en verslaving.
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), booze geest, de Booze; Satan; [figuurlijk] boos -, wreedaardig mensch; de - hale mij als het waar is; wat - is dat? den - bann...
  4. verpersoonlijking van het kwaad
  5. Uit `De lagere vaktalen: Taal der Loodgieters, zinkbewerkers en gasfitters` 1914 kleine kachel (i.p.v. komfoor) om lood of soldeer te smelten.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met duivel:
duivel-doet-alduivelachtigduiveldeduiveldenduivelsduivelt

Deze woorden eindigen op duivel:
zetduivelhooiduivelstofduivelbosduivelkoraalduivelmodderduivelvisduivelbergduivelsnelheidsduivelzeeduivel

Herkomst volgens etymologiebank.nl
duivel (Satan, boze geest)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `duivel` kennen.