directmarketen

werkw.
Afbreekpatroon:  di - 'rect - mar - ke - ten
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  directmarkette (verl.tijd )
Vervoegingen:  gedirectmarket (volt.deelw.)

reclame maken door mogelijke klanten persoonlijk en direct te benaderen. handel
Voorbeeld:  `hij directmarkette om klanten te winnen voor zijn product`