de dienstbetrekking

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['dinstbətrɛkɪŋ]
Verbuigingen:  dienstbetrekking|en (meerv.)

tijd dat je bij een werkgever werkt
Voorbeeld:  `volledige dienstbetrekking`
Synoniem:  dienstverband

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
arbeidsovereenkomst baan dienst functie job positie

5 definities op Encyclo
  1. Een arbeidsverhouding gebaseerd op een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Deze arbeidsovereenkomst is geregeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk...
  2. Gezagsverhouding die ontstaat uit een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.
  3. 1) Ambt 2) Arbeidsovereenkomst 3) Baan 4) Dienst 5) Dienstverband 6) Functie 7) Job 8) Positie
  4. [arbeidsrecht] arbeidsovereenkomstvoor de duur van tenminste 6 maanden, met een omvang van tenminste 12 uur per kalenderweek, waarin de loondoorbetali…
  5. Dienstbetrekking is een begrip dat gehanteerd wordt in het arbeidsrecht en in Nederland ook in het fiscale recht en dan voornamelijk in de loonbelasting. Er is sprake va...
Toon uitgebreidere definities