de deelnemer

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈdelnemər]
Verbuigingen:  deelnemer|s (meerv.)

iemand die meedoet of meewerkt (aan iets)
Voorbeeld:  `een wedstrijd met honderd deelnemers`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
cursist kandidaat participant speler

12 definities op Encyclo
  1. De Pensioen- en spaarfondsenwet definieert een deelnemer als een persoon, ten bate van wie gelden in een pensioenfonds worden bijeengebracht. In een meer algemene def...
  2. In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) wordt niet gesproken over mbo-leerlingen of studenten, maar over deelnemers. Een deelnemer is een persoon die zich met het oo...
  3. De werknemer die meedoet aan de pensioenregeling en voor wie pensioenrechten worden opgebouwd bij een pensioenfonds of levensverzekeringsmaatschappij.
  4. Persoon in opleiding, meestal gebruikt in relatie tot degene die een school bezoekt.
  5. Werknemer in dienst van een bij Pensioenfonds PNO Media aangesloten organisatie.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met deelnemer:
deelnemers

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `deelnemer` kennen.