het concurrentiebeding

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  concurrentiebedingen

1) verbod om in handel of bedrijf op zekere wijze werkzaam te zijn, bij overeenkomst opgelegd (vaak opgelegd na overnames)

2) beding dat de werknemer, na afloop van de overeenkomst, geen dingen mag doen die de voormalige werkgever kunnen schaden


Bron: WikiWoordenboek.

11 definities op Encyclo
  1. Beding in een individuele arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om tot maximaal één jaar na het einde van de betreffende arbeidsov...
  2. Een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin het de werknemer verboden wordt bij een concurrerend bedrijf in dienst te treden na het einde van zijn arbeidsovereenkomst. ...
  3. Onderdeel van een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer verklaart na ontslag niet bij een concurrent van de voormalige werkgever te gaan werken, of zelf een zaak te be...
  4. Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn bevoegdheid om na het einde van het dienstverband bij bedrijven in bijvoorbeeld dezelfde branche of regio werkzaam te ...
  5. arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - schriftelijk beding tussen werkgever en werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdhei…
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met concurrentiebeding:
concurrentiebedingen