de behoorlijkheid

zelfst.naamw. (v.)

Hoe behoorlijk iets of iemand is