de politie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [poˈli(t)si]

mensen die werken voor de overheid en erop letten dat iedereen zich aan de wet houdt
Voorbeelden:  `commissaris van politie`,
`spoorwegpolitie`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
agent de kit recherche w00t

Taaladvies
  1. Politie: (uitspraak) Wordt de t in politie in het Standaardnederlands uitgesproken als [s] of als [ts]?
  2. Zowel de politie als de brandweer zijn / is ter plaatse: Is het Zowel de politie als de brandweer zijn ter plaatse of Zowel de politie als de brandweer is ter plaatse?


17 definities op Encyclo
  1. het publiek bestel; beleid; bestuur.
  2. Deel van de overheidstaak, te omschrijven als overheidstoezicht en overheidsdwang tot naleving van geldend recht. Te onderscheiden zijn de preventieve taak (zorg voor ve...
  3. Let op: Spelling van 1858 staats- of stadsorde, volkstucht; de handhaving van publieke orde en veiligheid, der personen en eigendommen
  4. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] openbare orde; toezigt op de openbare orde, burgerlijke stadsbewaking; volkstucht; ambtenaren en beambten met dit to...
  5. De politie heeft drie duidelijke taken: hulpverlening aan de burgers, handhaving van de openbare orde en opsporing van strafbare feiten.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met politie:
politieagentpolitieagentepolitieagentenpolitieagentespolitieautopolitieauto'spolitiebeambtepolitiebeambtenpolitiebediendepolitiebediendenpolitiebediendespolitiebureaupolitiebureauspolitiechefpolitiecommissarispolitiecommissarissenpolitiedetectivepolitieelpolitiegeweldpolitiehond
Toon alle woorden die beginnen met politie

Deze woorden eindigen op politie:
gemeentepolitiestaatspolitieparkeerpolitierijkspolitiezedenpolitiezeevaartpolitieverkeerspolitie
Toon alle woorden die eindigen op politie

Herkomst volgens etymologiebank.nl
politie (overheidsdienst voor openbare orde)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `politie` kennen.