het antwoord

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ɑntwort]
Verbuigingen:  antwoord|en (meerv.)

wat je zegt of schrijft als iemand je iets vraagt
Voorbeelden:  `een bevestigend antwoord`,
`een ontkennend antwoord`,
`een afwijzend antwoord`,
`in antwoord op uw brief van 2 februari`,
`antwoord geven op een vraag`
Antoniem:  vraag
het antwoord schuldig blijven  (geen antwoord weten of geven)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beantwoording bescheid feedback oplossing reactie repliek respons retort uitkomst weerwoord

Spreekwoorden en zegswijzen
• het antwoord schuldig blijven (=het antwoord niet kunnen geven)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
 1. Is nee-antwoord correct geschreven? Zie nee-antwoord / nee antwoord
 2. Wat is het meervoud van autoreply: autoreply`s of autoreplies? Zie autoreplies / autoreply`s


8 definities op Encyclo
 • Een antwoord is een mondelinge, schriftelijke of non-verbale reactie op een vraag, bewering, gebeurtenis, eis of probleem. == Juridisch == In het burgerlijk recht is de ...
 • . Het verweer tegen de eis. In het civielrecht de conclusie van antwoord van de gedaagde op de conclusie van eis van de eiser.
 • •de reactie op een vraag, van repliek voorzien. •reactie, van repliek voorzien.
 • wat je zegt of schrijft naar aanleiding van een vraag vb: ik heb je wat gevraagd! krijg ik nog antwoord? een bevestigend antwoord geven [ja zeggen] ik moet je het antwoor...
 • Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 antwoordbewijs. Telegram betaald antwoord. Antwoordformulier.
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met antwoord:
  antwoordapparaatantwoordapparatenantwoorddeantwoorddenantwoordenantwoordt

  Deze woorden eindigen op antwoord:
  beantwoordgeantwoordonbeantwoordonverantwoordverantwoord

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  antwoord (wederwoord, bescheid)