de repliek

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [rəˈplik]
Verbuigingen:  repliek|en (meerv.)

iemand van repliek dienen  (stellig reageren op kritiek)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
antwoord beantwoording bescheid bezwaar reactie retort verdedigingsakte verweer verweerschrift weerwoord

Spreekwoorden en zegswijzen
• iemand van repliek dienen (=iemand gevat antwoorden)
Naar de spreekwoorden

12 definities op Encyclo
  1. antwoord waarmee je ingaat tegen iets wat gezegd is vb: zijn repliek was dat ik dat verkeerd zag iemand van repliek dienen [hem een afdoend antwoord geven, op zijn nummer...
  2. Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).
  3. verweerschrift.
  4. 1) Afdoend antwoord 2) Antikritiek 3) Antwoord 4) Beantwoording 5) Bescheid 6) Bezwaar 7) Eerste verweerschrift 8) Iemand terecht wijzen 9) Kamerterm 10) Reactie 11) Rech...
  5. Zie Conclusie van repliek. Zie ook Pleidooi.
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
repliek (tegenwerping, antwoord)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 91% van de Nederlanders en 96% van de Vlamingen het woord `repliek`.