anticiperen

werkw.
Afbreekpatroon:  an - ti - ci - pe - ren
Vervoegingen:  anticipeerde (verl.tijd )
Vervoegingen:  geanticipeerd (volt.deelw.)

vooruit lopen op en herkennen van situaties en verhoudingen
Voorbeelden:  `Bij het anticiperen gaat het er om vooraf rekening te houden met wat er kan gebeuren.`,
`Als je niet anticipeert tijdens economisch slechte tijden kan dat minder gunstig uitpakken.`
Antoniem:  afwachten
Synoniemen:  vooruitzien, verwachten


Synoniemen
prejudiciëren verwachten vooruitkijken vooruitlopen afwachten (antoniem)

Taaladvies
Staat er een streepje in proactief? En in andere woorden die met pro beginnen? Zie Proactief / pro-actief

7 definities op Encyclo
 • Rekening gehouden met toekomstige ontwikkeling
 • vooraf rekening houden met wat er kan gebeuren vb: je moet goed anticiperen in het verkeer Synoniem: vooruitlopen
 • 1) Prejudiciëren 2) Verwachten 3) Vooruitkijken 4) Vooruitlopen 5) Vooruitlopen op 6) Vooruitlopen op iets wat nog moet gebeuren 7) Vooruitzien
 • rechtswetenschap: tijdig voorzien; vervroegen; vooruitlopen op een termijn of een toekomstige gebeurtenis. ...
 • Rekening gehouden met toekomstige ontwikkeling
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met anticiperen:
  anticiperen op

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  anticiperen (op voorhand inspelen op)