aangenomen

bijv.naamw.
Uitspraak:  ['anxənomə(n)]

aangenomen werk  (werk dat gedaan moet zijn op een afgesproken tijdstip en tegen een afgesproken prijs) `De zzp-er voert de dienst uit op basis van aangenomen werk.`
aangenomen kind  (kind van een ander dat je opvoedt als eigen kind) `Een aangenomen kind heeft niet dezelfde rechten als een eigen kind of geadopteerd kind.`
aangenomen dat  (als we ervan uitgaan dat) `Aangenomen dat ik de gebruiksaanwijzing goed begrepen heb, moet de dvd-speler nu goed werken.` Synoniem: verondersteld dat

Zie ook:  aannemen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanvaard accoord denkbeeldig fictief geaccepteerd geadopteerd gefingeerd geveinsd goedgekeurd verdicht

Spreekwoorden en zegswijzen
• het is geen aangenomen werk (=het hoeft niet noodzakelijk zo snel te gaan)
Naar de spreekwoorden

4 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling (deels) uit 1864: vd. en [bijvoegelijk naamwoord] een - werk (bij aanbesteding); een - kind. ~, vz. gesteld; verondersteld.
  2. Spreekwoorden: (1914) Aangenomen werk. In de uitdr. het is geen aangenomen werk, het heeft zoo'n haast niet, het is geen werk dat op een bepaalden tijd moet gereed zijn; ...
  3. •verondersteld dat. •"(alleen in spreekwoorden)"
  4. 1) Aanvaard 2) Akkoord 3) Denkbeeldig 4) Fictief 5) Geaccepteerd 6) Geadopteerd 7) Gefingeerd 8) Genomen 9) Gesteld 10) Geveinsd 11) Goedgekeurd 12) Onbewezen 13) Onderst...
Toon uitgebreidere definities