de revisie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [rə'vizi, re'vizi]
Verbuigingen:  revisie|s (meerv.)

het controleren en eventueel corrigeren (van machines, documenten)
Voorbeeld:  `je motor aan een grondige revisie onderwerpen`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
controle herziening inhalen passeren

Intensiveringen
Hoe kun je revisie krachtiger uitdrukken?
grondige revisie;

9 definities op Encyclo
  • Let op: Spelling van 1858 de herhaalde doorzage, monstering, herziening; in de boekdrukkunst, de tweede proef van een blad, de verbetering van het proefblad. Revisor, een...
  • [rechtspraak] - In de rechtspraak staat revisie voor herziening. Revisie vinden we in civielrechtelijke- en strafrechtelijke zaken. In het civielrecht is het een rechtsm...
  • [techniek] - Reviseren is een uit het Frans afgeleid woord dat herzien betekent, in dit geval het nakijken en eventueel herstellen van machines. Ook bij groot onderhoud ...
  • 1) Autoinspectie 2) Controle 3) Correctie van een muzikaal oordeel 4) Geregelde controle van materiaal 5) Herziening 6) Het geregeld nazien 7) Inhalen 8) Onderhoud van ma...
  • Herziening. 1. Rechtsmiddel in civielrechtelijke zaken tegen arresten door de Hoge Raad in eerste instantie gewezen. Wordt ingesteld bij de Hoge Raad. 2. Buitengewoon rec...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    revisie (herziening)