de waterkwaliteit

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  waterkwaliteiten

de samenstelling van het oppervlaktewater en grondwater
Voorbeeld:  `Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn in de KRW veel beschermde gebieden aangewezen.`


Bron: WikiWoordenboek.

6 definities op Encyclo
  1. Aardrijkskunde De mate van bruikbaarheid van water.
  2. Waterkwaliteit kan worden omschreven als de samenstelling van het oppervlaktewater en grondwater. Deze verschilt naargelang de locatie, diepte en het tijdstip. De waterkw...
  3. Kwaliteit van grond- of oppervlaktewater. Voor oppervlaktewateren onder te verdelen in chemische en biologische waterkwaliteit. De waterkwaliteit kan zeer verschillend z...
  4. De chemische en biologische kwaliteit van water.
  5. Def.: de kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten. Toelichting: Verder wordt de waterkwaliteit beoordeeld op basis ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op waterkwaliteit:
zwemwaterkwaliteit