de grenswaarde

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['xrɛnswardə]
Verbuigingen:  grenswaarde|s (meerv.)

1) maximaal toelaatbare waarde
Voorbeelden:  `de grenswaarde voor asbest op de werkplek`,
`een verhoging van de grenswaarde voor geluidsbelasting`,
`De grenswaarden van de bloeddruk stijgen met een toename van de leeftijd.`
Synoniemen:  bovengrens, limiet

2) onderste of bovenste waarde wiskunde
Voorbeeld:  `De getallen uit de rij 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ... naderen steeds dichter de grenswaarde 0.`
Synoniem:  limiet

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
grens limiet

6 definities op Encyclo
  1. De grenswaarde vormt de grens tussen klasse 1 en klasse 2.
  2. beleidsmatig vastgestelde norm waarmee beoogd wordt een minimaal beschermingsniveau van watersystemen te garanderen
  3. Def.: milieukwaliteitdoelstelling (in een bepaald beleidsplan) voor de korte termijn, meestal gekoppeld aan een bepaalde planperiode waarmee wordt aangegeven tot hoever s...
  4. 1) Grens 2) Limiet
  5. (op geen enkel ogenblik te overschrijden waarde), een niveau dat op basis van wetenschappelijke kennis is vastgesteld om schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de m...
Toon uitgebreidere definities