de volkssoevereiniteit

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['vɔlksuvərɛinitɛit]

<term die gebruikt wordt om aan te duiden dat het volk van een staat of land de hoogste macht heeft>
Voorbeeld:  `Jean-Jacques Rousseau en zijn opvattingen over volkssoevereiniteit`

© Kernerman Dictionaries.

5 definities op Encyclo
  1. De macht van de staat wordt gebaseerd op het volk en niet op een erfelijke koning;het volk vertrouwt de staatsmacht toe aan een gekozen regering.
  2. het recht van een volk om eigen bestuurders aan te stellen
  3. [Geschiedenis] Recht van de burgers van een staat om zelf het hoogste gezag uit te oefenen en dus zelf de politieke ontwikkeling te bepalen
  4. [Politiek] alle macht gaat uit van het volk (dat wil zeggen de 'mensen' en niet van een minderheid van mensen)
  5. Eng: people`s sovereignty [staatsrecht] doctrine die de wil van het volk als bron van het staatsgezag beschouwt…
Toon uitgebreidere definities