energieneutraal

bijv.naamw.

evenveel energie gebruiken als dat men zelf opwekt milieu
Voorbeelden:  `Een energieneutrale woning is een huis dat met een normaal leefpatroon en normaal comfort over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt.`,
`Een energieneutraal gebouw heeft over een jaar gemeten een energieverbruik van ten hoogste nul, of wekt zelfs energie op.`
Synoniem:  nul-energie; energiebalans


3 definities op Encyclo
  1. Een situatie waarbij over een jaar gemeten het energiegebruik van een gebouwd object (woning-gebouw-wijk-kunstwerk e.d.) ten minste nul is: er wordt niet meer energie uit...
  2. Het beleid van de gemeente Texel is om in het jaar 2020 'energieneutraal' te zijn: het Waddeneiland moet dan in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien.
  3. een waterschap is energieneutraal als het energiegebruik binnen een waterschap (uitgedrukt in TJ) volledig wordt gedekt door energie uit duurzame bronnen waar het waters...
Toon uitgebreidere definities