energieneutraal

bijv.naamw.

evenveel energie gebruiken als dat men zelf opwekt milieu
Voorbeelden:  `Een energieneutrale woning is een huis dat met een normaal leefpatroon en normaal comfort over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt.`,
`Een energieneutraal gebouw heeft over een jaar gemeten een energieverbruik van ten hoogste nul, of wekt zelfs energie op.`
Synoniem:  nul-energie; energiebalans


3 definities op Encyclo
  • een waterschap is energieneutraal als het energiegebruik binnen een waterschap (uitgedrukt in TJ) volledig wordt gedekt door energie uit duurzame bronnen waar het waters...
  • Het beleid van de gemeente Texel is om in het jaar 2020 'energieneutraal' te zijn: het Waddeneiland moet dan in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien.
  • Een situatie waarbij over een jaar gemeten het energiegebruik van een gebouwd object (woning-gebouw-wijk-kunstwerk e.d.) ten minste nul is: er wordt niet meer energie uit...
  • Toon uitgebreidere definities