verzoeken

werkw.
Uitspraak:  [vər'zukə(n)]
Vervoegingen:  verzocht (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft verzocht (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

vragen om iets te doen
Voorbeelden:  `iemand vriendelijk verzoeken te vertrekken`,
`Je wordt verzocht om niet te roken.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanvragen aanzoeken bidden inviteren opvragen rekwestreren smeken uitnodigen vragen

Spreekwoorden en zegswijzen
• Dat is de goden verzoeken (=te grote risico's nemen)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
  1. Verzocht: (reizigers worden / wordt -) Welk getal krijgt de persoonsvorm in zinnen als: De reizigers wordt/worden verzocht uit te stappen of De bezoekers werd/werden erop gewezen dat de deur pas geverfd was?
  2. Verzoeken: (iemand - te (willen) Is willen in de zin Wij verzoeken u voor 1 juli aanstaande te willen betalen nodig?
  3. Vragen / verzoeken: Is het correct om vragen in plaats van verzoeken te gebruiken in een zin als Ik verzoek/vraag hem mee te gaan?


Intensiveringen
Hoe kun je verzoeken krachtiger uitdrukken?
dringend verzoeken;

6 definities op Encyclo
  1. in het algemeen, doch sterk verouderd: onderzoeken. In het bijzonder: slechte naden opzoeken ten einde deze opnieuw te breeuwen te kalfaten.
  2. zeggen dat je iets wilt hebben of een antwoord wilt krijgen vb: hij verzocht om stilte Synoniem: vragen Tegenstellingen: antwoorden repliceren
  3. [Nederlands] Vragen
  4. •meervoud van verzoek. •aan iemand vragen iets al dan niet te doen.
  5. 1) Aanvragen 2) Aanzoek doen 3) Aanzoeken 4) Bekoren 5) Beproeven 6) Bidden 7) Imploreren 8) In verleiding brengen 9) Inroepen 10) Inviteren 11) Noden 12) Nodigen 13) Opv...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
verzoeken

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `verzoeken` kennen.