verzenden

werkw.
Uitspraak:  [vər'zɛndə(n)]
Vervoegingen:  verzond (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft verzonden (volt.deelw.)

(een brief, e-mail enz.) versturen
Voorbeeld:  `Ik heb de sollicitatiebrief per e-mail verzonden.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afzenden expediëren ontheffen ontslaan opsturen posten sturen toezenden uitsturen versturen wegsturen wegzenden ontvangen (antoniem)

4 definities op Encyclo
  • •een bericht via post of e-mail overbrengen.
  • Het onderling uitwisselen van een document tussen de bij de behandeling van dat document betrokken actoren.
  • naar een andere plaats sturen vb: het pakje is verzonden naar Amsterdam
  • 1) Afzenden 2) Expediëren 3) Ontheffen 4) Ontslaan 5) Opsturen 6) Posten 7) Sturen 8) Toezenden 9) Uitsturen 10) Versturen 11) Wegsturen 12) Wegzenden 13) Zenden per pos...
  • Toon uitgebreidere definities