de conceptbegroting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [kɔn'sɛptbəxrotɪŋ]
Verbuigingen:  conceptbegroting|en (meerv.)

begroting die nog niet is goedgekeurd
Voorbeeld:  `Het bestuur moet de conceptbegroting nog goedkeuren.`

© Kernerman Dictionaries.