verwonden

werkw.
Uitspraak:  [vər'wɔndə(n)]
Vervoegingen:  verwondde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft verwond (volt.deelw.)

een wond of wonden veroorzaken bij
Voorbeelden:  `Het vuurwerk verwondde acht omstanders.`,
`Hij verwondde zich aan zijn vinger.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bezeren blesseren krenken kwetsen pijn bezorgen pijn doen pijnigen schaden schaven zeer doen

Taaladvies
  1. Is gekwetst correct in de volgende zin: De gekwetste festivalgangers werden bij de EHBO-stand verzorgd? Zie Gekwetst / gewond
  2. Schrijf je pleister met ei of ij? Zie pleister / plijster


Intensiveringen
Hoe kun je verwonden krachtiger uitdrukken?
ernstig verwonden;

2 definities op Encyclo
  • een beschadiging toebrengen vb: bij dat zagen heeft hij zijn hand verwond Synoniem: kwetsen
  • 1) Bezeren 2) Blesseren 3) Deren 4) Grieven 5) Krenken 6) Kwetsen 7) Letsel toebrengen 8) Ophalen 9) Pijnigen 10) Plagen 11) Schade berokkenen 12) Schaden 13) Schaven 14)...
  • Toon uitgebreidere definities