de verlossing

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  verlossingen

1) de bevrijding van de gevolgen van de zonden van de mens door het geloof in Jesus
Voorbeeld:  `De kruisdood op Golgotha bracht ons allen de verlossing.`

2) bevrijding

3) bevalling


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
bevalling bevrijding geboorte heil kraam ontlasting ontzetting redding vrijmaking zaligheid

7 definities op Encyclo
  1. Jezus Redemptor. Verlossing in de mysteriën en in de Mithrasdienst. Saoshyant (=verlosser): Iran. Volgens de Iraanse mythologie kent de wereld vier tijdperken van elk d...
  2. Door menswording en kruisdood heeft Christus de erfzonde en alle andere zonden van heel de mensheid zodanig volledig uitgeboet dat eenieder die er zich voor openstelt met...
  3. Bijbels de bevrijding van de gevolgen van de zonden van de mens door het geloof in Jesus.
  4. 1) Accouchement 2) Bevalling 3) Bevrijding 4) Geboorte 5) Heil 6) Kraam 7) Liberatie 8) Nakraam 9) Ontlasting 10) Ontzet 11) Ontzetting 12) Redding 13) Redemptie 14) Uitk...
  5. Openbaringsgodsdiensten vertrekken van het standpunt dat de mens zich in een droevige conditie bevindt op deze aarde. Het toetreden tot de godsdienst biedt dan de mogelij...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `verlossing` kennen.