de verklaring

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vərˈklarɪŋ]
Verbuigingen:  verklaring|en (meerv.)

1) keer dat je (iets) officieel meedeelt
Voorbeelden:  `oorlogsverklaring`,
`een verklaring afleggen`

2) officieel document dat iets verklaart
Voorbeeld:  `een medische verklaring overleggen`
Synoniemen:  certificaat, attest

3) uitleg
Voorbeeld:  `geen verklaring hebben voor zijn vreemde gedrag`
Synoniemen:  verduidelijking, opheldering

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aangeven aangifte aanzegging attest bevestiging bewering declaratie duiding getuigenis getuigenverklaring handvest interpretatie manifest mededeling melding onvoldoende opgaaf opheldering proces verbaal rapport statement testimonium toelichting uiteenzetting uitleg uitlegging verduidelijking verklarende uitleg verklarenuitleg vermelding

8 definities op Encyclo
  1. Akte waarbij een persoon, groep personen of organisatie een uitspraak doet gericht op enig rechtsgevolg.
  2. (Ook: declaratie) Een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, geen bindende werking heeft. Na de Universele verklaring zijn in de VN talloze ...
  3. het zeggen hoe het komt of wat de reden is vb: wat is de verklaring voor dit verschijnsel? een verklaring geven [zeggen hoe het komt]
  4. •het verklaren. •een min of meer plechtige bekendmaking. •een opheldering. •een schriftelijk stuk waarin iets verklaard wordt.
  5. 1) Aangifte 2) Aanzegging 3) Attest 4) Begripsbepaling 5) Beschrijving van iets 6) Betuiging 7) Bevestiging 8) Bewering 9) Bewijs 10) Boodschap 11) Certificaat 12) Commen...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met verklaring:
verklaringen

Deze woorden eindigen op verklaring:
intentieverklaringgetuigenverklaringaccountantsverklaringnon-reanimatieverklaringwilsverklaringoorlogsverklaringAriërverklaringtekstverklaringdonorverklaringbeginselverklaringzaligverklaringnietigverklaringwoordverklaringneutraliteitsverklaring

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `verklaring`.