de levensverzekering

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈlevə(n)sfərzekərɪŋ]
Verbuigingen:  levensverzekering|en (meerv.)

verzekering waarbij geld wordt uitbetaald op een bepaalde datum of als degene die verzekerd is doodgaat

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
overlijdensverzekering

17 definities op Encyclo
  1. verzekering die uitbetaalt als iemand overlijdt vb: ze hebben een levensverzekering afgesloten
  2. Een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer. De verzekeraar verplicht zich tot het doen van geldelijke uitkeringen, periodiek of ineens, op een bepaa...
  3. Verzekering die aan het einde van de looptijd - of eerder, in geval van overlijden - een vooraf overeengekomen uitkering doet.
  4. Overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer waarbij de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt een bepaald bedrag aan kapitaal te betale...
  5. Een levensverzekering is een overeenkomst tot het doen van uitkeringen door een verzekeraar tegen premiebetaling door de verzekeringnemer, in verband met leven of overlij...
Toon uitgebreidere definities