de verantwoording

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vəɑntwordɪŋ]
Verbuigingen:  verantwoording|en (meerv.)

keer dat je je verantwoordt voor iets
Voorbeelden:  `verantwoording afleggen voor je daden`,
`iemand ter verantwoording roepen voor iets`
op eigen verantwoording  (op eigen risico)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aansprakelijkheid rechtvaardiging

Spreekwoorden en zegswijzen
• iets voor zijn verantwoording nemen (=iets op zich nemen)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Verantwoording / verantwoordelijkheid: Kun je voor iets de verantwoording dragen?

7 definities op Encyclo
  1. Principe dat individuen, organisaties en de gemeenschap verantwoordelijk zijn voor hun daden-handelingen en gevraagd worden deze aan anderen toe te lichten.
  2. Principe dat individuen, organisaties en de gemeenschap verantwoordelijk zijn voor hun daden-handelingen en gevraagd kunnen worden deze aan anderen toe te lichten.
  3. verdediging; verweer; verontschuldiging; excuus; rekenschap; schriftelijk stuk waarin rekenschap wordt gegeven; aansprakelijkheid; verantwoordelijkheid
  4. het uitleggen waarom je het zo deed vb: de directeur legt verantwoording af aan de ouders hem ter verantwoording roepen [hem laten zeggen waarom hij het zo deed] op jouw ...
  5. 1) Rechtvaardiging 2) Rekenschap
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met verantwoording:
verantwoordingen

Deze woorden eindigen op verantwoording:
eindverantwoording

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `verantwoording`.