de aansprakelijkheid

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [an'sprakələkhɛit]
Verbuigingen:  aansprakelijk|heden (meerv.)

situatie dat je aansprakelijk bent
Voorbeelden:  `Veiligheid op het werk is de aansprakelijkheid van een werkgever.`,
`aansprakelijkheidsverzekering`
hoofdelijke aansprakelijkheid  (situatie dat ieder van een groep mensen aansprakelijk is voor wat de groep doet) `De leden van het bestuur dragen hoofdelijke aansprakelijkheid.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
verantwoordelijkheid verantwoording

15 definities op Encyclo
  1. Het voor schadevergoeding aangesproken kunnen worden op de gevolgen van een feit of een handeling, onafhankelijk van de vraag of er sprake is van opzet of schuld.
  2. Een ander dan de werkgever wordt aangesproken voor de loonheffingen die de werkgever is verschuldigd.
  3. Het voor schadevergoeding aangesproken kunnen worden op de gevolgen van een feit of een handeling, onafhankelijk van de vraag of er sprake is van opzet of schuld.
  4. De verplichting die men volgens de wet heeft ten aanzien van wat men doet of nalaat. Aansprakelijkheid kan vrijwillig zijn aangegaan (bijv. bij een contract) of door de w...
  5. Een in het burgerlijk recht gebruikt begrip, waarmee wordt bedoeld dat een schadelijder aanspraak kan maken op vergoeding van de door een ander aan hem toegebrachte schad...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met aansprakelijkheid:
aansprakelijkheidsverzekering

Deze woorden eindigen op aansprakelijkheid:
ketenaansprakelijkheidberoepsaansprakelijkheid