ver

bijv.naamw.
Uitspraak:  [vɛr]

op grote afstand
Voorbeeld:  `Rotterdam ligt niet ver van Den Haag.`
Antoniemen:  dichtbij, nabij
te ver gaan  (overdrijven)
De waarheid is ver te zoeken.  (de waarheid is niet te vinden)
verre van ideaal  (helemaal niet ideaal)
ver heen zijn  (erg dronken of gek zijn)
het ver schoppen  (een hoge of goede maatschappelijke positie bereiken)
in de verre toekomst  (over een lange tijd)
verre neef  (een mannelijk familielid dat niet nauw verwant is)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afgelegen veraf verafgelegen verwijderd dichtbij (antoniem)nabij (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• wat van ver komt, is lekker. (=iets wat van ver komt, is bijzonder. Daarom denkt men dat het ook beter zal zijn.)
• vroeg uit de veren zijn (=vroeg opstaan)
• van zijn veren laten (=van zijn eer kwijtraken)
• van geld voorzien zijn als een pad van veren (=arm zijn)
• pluk maar veren van een kikvors (=van een arme kan je niet veel geld eisen)
Toon alle 16 spreekwoorden die ver bevatten

Taaladvies
Hoever / hoe ver: Is het hoever of hoe ver?

Intensiveringen
Hoe kun je met ver een ander begrip versterken?
ver overtreffen; vergezocht
Hoe kun je ver krachtiger uitdrukken?
mijlenver;

9 definities op Encyclo
  1. •afgelegen •op grote afstand.
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: Verre, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-der, -st), afgelegen, verwijderd; [figuurlijk] een -re (niet nabestaande) bloedverwant;...
  3. op grote afstand Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
  4. [Vergeten woorden] (v.) vrouwe (in benoeming en aanspraak) [= vrouw]
  5. op grote afstand vb: Marokko ligt ver hier vandaan hij zal het nog ver brengen [veel bereiken] dat gaat te ver [dat mag echt niet] ik vind dat ver gezocht [het ligt niet ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met ver:
veraangenaamveraangenaamdveraangenaamdeveraangenaamdenveraangenaamtveraangenamenveraanschouwelijkveraanschouwelijktveraanschouwelijkteveraanschouwelijktenverabsoluteerverabsoluteerdverabsoluteerdeverabsoluteerdenverabsoluteertverabsoluterenverachtelijkverachtelijkheidverachtenverachting
Toon alle woorden die beginnen met ver

Deze woorden eindigen op ver:
aalscholverachterblijverachteroverbeschikken overbetoverbeverblijf overboek overbreng overbrief overclevercoverdaaroverdaverdenken overdoe overdraag overdrijf overdruk achteroverdruk over
Toon alle woorden die eindigen op ver

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `ver` kennen.