vasthouden

werkw.
Uitspraak:  [ˈvɑsthɑudə(n)]
Vervoegingen:  hield vast (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft vastgehouden (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

in je handen houden zonder los te laten
Voorbeeld:  `Hou jij die plank vast, dan timmer ik hem aan de muur.`
Ik hou mijn hart vast.  (<dit zeg je als je angstig bent over iets>)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanhouden bannen beethouden betoveren bezweren bijhouden boeien detineren gevangenhouden houd houden knellen niet laten gaan respecteren uitbannen vastklemmen vastknellen verbannen loslaten (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• zijn hart vasthouden (=zich ernstig zorgen maken. Bang zijn dat het mis gaat.)
• zijn hart vasthouden (=zich zorgen maken, bang zijn dat het mis gaat => bang)
• aan zijn eindje vasthouden (=zijn standpunt handhaven)
Naar de spreekwoorden

Intensiveringen
Hoe kun je met vasthouden een ander begrip versterken?
je buik vasthouden van het lachen
Hoe kun je vasthouden krachtiger uitdrukken?
goed vasthouden; halsstarrig vasthouden aan; stevig vasthouden;

8 definities op Encyclo
  1. in je handen houden en niet loslaten vb: wil jij dit touw even vasthouden? het niet veranderen, je eraan houden vb: hij hield vast aan zijn gewoonte om te laat te komen
  2. in IBOS regenwater is vasthouden het mechanisme waarbij regenwater zodanig wordt geborgen dat het niet direct afstroomt naar een inzamelingssysteem voor regenwater. Een v...
  3. In de trits van WB 21 (‘vasthouden, bergen, afvoeren’) is dit het begrip dat doelt op het op lokaal niveau zorgen voor voldoende ruimte in het watersysteem om in drog...
  4. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] ow. [onregelmatig] (ook) gevangen nemen, - houden. ZICH -, ww. zich klemmen (aan); [figuurlijk] volharden (in zi...
  5. •het zich verwijderen beletten.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met vasthouden:
vasthoudendvasthoudendheid

Herkomst volgens etymologiebank.nl
vasthouden

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `vasthouden` kennen.