de uitsluiting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['œytslœytɪŋ]
Verbuigingen:  uitsluiting|en (meerv.)

het uitsluiten (vooral 1)
Voorbeeld:  `sociale uitsluiting van bejaarden`
met uitsluiting van (iets of iemand)  (zonder (iets of iemand)) `Deze algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing, met uitsluiting van inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever.` Synoniem: met uitzondering van, uitgezonderd

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afzondering beletten boycot diskwalificatie royement schrapping uitstoting uitzondering

8 definities op Encyclo
  1. Het tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden van werknemers door de werkgever. Uitsluitingen zijn acties van werkgevers om werknemers niet in de gelegenheid te stellen h...
  2. Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst, waarbij is bepaald dat geen recht op schadevergoeding bestaat wanneer de schade is ontstaan als gevolg van de in de uitsluiti...
  3. strategieën die groepen gebruiken om zich te onderscheiden van 'outsiders', en om hen de toegang tot waardevolle hulpmiddelen te beletten of te bemoeilijken
  4. Bepaalde groepen mensen (bijvoorbeeld allochtonen) hebben niet het recht om ons land te wonen.
  5. [Politiek] het verbod om deel te nemen
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met uitsluiting:
uitsluitingenuitsluitingsprincipeuitsluitingsprincipe van Pauli

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `uitsluiting`.