het toezicht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈtuzɪxt]

controle op iets of iemand om te kijken of alles goed gaat
Voorbeelden:  `toezicht houden op`,
`iemand onder toezicht plaatsen`
onder toezicht staan  (gecontroleerd worden)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beheer bescherming bewaking controle hoede opzicht supervisie zeggenschap zorg

Taaladvies
Voogdij / toezicht: Is voogdij correct in de betekenis van 'toezicht over bepaalde ondergeschikte organen en instellingen'?

9 definities op Encyclo
  1. erop letten om te kijken of het goed gaat vb: de politie hield toezicht op het verkeer onder toezicht staan [in de gaten gehouden worden]
  2. De Douane oefent toezicht uit op douanegoederen. Ook bij de opslag onder douaneverband is dit het geval. In de regel bestaat het toezicht door de Douane uit een mix van f...
  3. Toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en...
  4. Het door systematische controle ervoor waken dat iets gebeurt en dat het gebeurt volgens bepaalde normen. Wettelijke bevoegdheid van een overheidsorgaan tot kennisneming ...
  5. Def.: door de overheid uitgeoefend toezicht op lagere publiekrechtelijke lichamen (door de Kroon op de provinciën, door de provinciën op de gemeenten en waterschappen) ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met toezicht:
toezichthoudertoezichthouders

Deze woorden eindigen op toezicht:
cameratoezichtstadstoezicht

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `toezicht` kennen.