de toezichthouder

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['tuzɪxthɑudər]
Verbuigingen:  toezichthouder|s (meerv.)

persoon die toezicht op iets of iemand houdt
Voorbeelden:  `een toezichthouder aanstellen`,
`een nationale/Europese toezichthouder`,
`een toezichthouder op de beurs`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beheerder

10 definities op Encyclo
  1. De ambtenaar die het toezicht uitvoert.
  2. Een toezichthouder is een functionaris die vanuit verschillende gezichtspunten in de gaten houdt of het informatiebeheer aan de gestelde normen en eisen voldoet. De gez...
  3. Instantie die namens de overheid toezicht houdt op het reilen en zeilen in een bepaalde bedrijfstak. In de energiesector is dat de DTe (Directie Toezicht Energie), onderd...
  4. Een bij Wet ingestelde instantie die tot taak heeft het houden van toezicht op de naleving van de betreffende wet. De toezichthouder kan beslissen over het verlenen van e...
  5. Def.: persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift of bestuurlijke aanwijzing belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met toezichthouder:
toezichthouders