het resumé

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [rezy'me]
Verbuigingen:  resumé|s (meerv.)

herhaling van de inhoud maar dan korter
Voorbeeld:  `een resumé van honderd woorden schrijven`
Synoniem:  samenvatting

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
excerpt extract samenvatting uittreksel

6 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling van 1858 Fr., resumtie, zamenvatting der hoofdpunten, beknopt overzigt van iets. Resumeren, iets kort herhalen, zamenvatten; nalezen en goedkeuren
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-s), zamenvatting, beknopt overzigt, korte inhoud. *..SUMEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik resumeerde, heb geresum...
  3. Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): overzicht, kort begrip.
  4. 1) Beknopt overzicht 2) Beknopte herhaling 3) Excerpt 4) Extract 5) Kort begrip 6) Kort overzicht 7) Korte inhoud 8) Korte samenvatting 9) Korte weergave van de inhoud 10...
  5. 1) Beknopt verslag 2) Korte weergave 3) Overzicht 4) Verkorte samenvatting
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met resumé:
resumeerresumeerderesumeerdenresumeertresumeren

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 96% van de Nederlanders en 91% van de Vlamingen het woord `resumé`.